Temelelektronik.info

Bilgiler > Simplest Arduino RTC Clock ProjectSimplest Arduino RTC Clock Project


//getrtc.ino___________________________________________________


#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68

void setup()
{
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  printDate();
  delay(1000);
}

byte bcdToDec(byte val)  
{
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
}

void printDate()
{
  // Reset the register pointer
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);

  byte zero = 0x00;
  Wire.write(zero);
  Wire.endTransmission();

  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);

  int second = bcdToDec(Wire.read());
  int minute = bcdToDec(Wire.read());
  int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
  int weekDay = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday - Saturday
  int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
  int month = bcdToDec(Wire.read());
  int year = bcdToDec(Wire.read());

  //print the date EG   3/1/11 23:59:59
  Serial.print(month);
  Serial.print("/");
  Serial.print(monthDay);
  Serial.print("/");
  Serial.print(year);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(hour);
  Serial.print(":");
  Serial.print(minute);
  Serial.print(":");
  Serial.println(second);

}


//setrtc.ino_____________________________________________________
#include "Wire.h"
#define DS1307_ADDRESS 0x68
byte zero = 0x00; //workaround for issue #527

void setup()
{
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  setDateTime(); //MUST CONFIGURE IN FUNCTION
}

void loop()
{
  printDate();
  delay(1000);
}

void setDateTime()
{
  byte second =      0; //0-59
  byte minute =      26; //0-59
  byte hour =        20; //0-23
  byte weekDay =     2; //1-7
  byte monthDay =    15; //1-31
  byte month =       6; //1-12
  byte year  =       21; //0-99

  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.write(zero); //stop Oscillator
  Wire.write(decToBcd(second));
  Wire.write(decToBcd(minute));
  Wire.write(decToBcd(hour));
  Wire.write(decToBcd(weekDay));
  Wire.write(decToBcd(monthDay));
  Wire.write(decToBcd(month));
  Wire.write(decToBcd(year));
  Wire.write(zero); //start 
  Wire.endTransmission();

}

byte decToBcd(byte val)
{
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
}

byte bcdToDec(byte val)  
{
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
}

void printDate()
{
  // Reset the register pointer
  Wire.beginTransmission(DS1307_ADDRESS);
  Wire.write(zero);
  Wire.endTransmission();
  Wire.requestFrom(DS1307_ADDRESS, 7);

  int second = bcdToDec(Wire.read());
  int minute = bcdToDec(Wire.read());
  int hour = bcdToDec(Wire.read() & 0b111111); //24 hour time
  int weekDay = bcdToDec(Wire.read()); //0-6 -> sunday - Saturday
  int monthDay = bcdToDec(Wire.read());
  int month = bcdToDec(Wire.read());
  int year = bcdToDec(Wire.read());

  //print the date EG   3/1/11 23:59:59
  Serial.print(month);
  Serial.print("/");
  Serial.print(monthDay);
  Serial.print("/");
  Serial.print(year);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(hour);
  Serial.print(":");
  Serial.print(minute);
  Serial.print(":");
  Serial.println(second);
}

 
sonraki bilgi:      LXDE Openning Youtube video in command line
önceki bilgi:       LED ON OFF devresi Arduino Baglantili Programı
 
 
Bu sayfaya 58  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.