Temelelektronik.info

Bilgiler > RFID Okuyucu_KaydediciRFID Okuyucu_Kaydedici


import mfrc522
from os import uname
import time
from time import sleep

str2=''

from machine import Pin
buzzer=Pin(13,Pin.OUT)

#__Kullanici var mi kontrol et_______
def usercontrol(kartid):
    file=open("usr.txt","r")
    for f in file:
        if f.count(kartid)>0:
            print('kayitli kullanici')
            return True
            break       
    return False
    
##___tum kayitlari yazdir_________
def yazdir():
    file1 = open("cay.txt","r")
    for line in file1:
        print(line,end='')
    file1.close()

#_____uyari tonu cal_Normal
def ot():
    buzzer.value(1)
    time.sleep(0.1)
    buzzer.value(0)
    
#_____titrek uyari tonu cal__Hata
def titrekot():
    i=10
    while i>0:
        i=i-1
        buzzer.value(1)
        time.sleep(0.02)
        buzzer.value(0)
        time.sleep(0.02)

#___kac kayit var_______
def kayitsayisi(usrid):    
    f=open('cay.txt','r')
    cnt=0
    for line in f:   
        if line.count(usrid)>0:
            cnt=cnt+1
    print(cnt)
    f.close()
    return(cnt)

#____kaydı dosyaya ekle_______
def tofile(data):
    text_file = open("cay.txt", "a")
    n = text_file.write(data+'\n')
    print('{} karakter dosyaya eklendi'.format(n))
    text_file.close()
    return(kayitsayisi(data))
    
#____RFID kart oku__________
def do_read():

    if uname()[0] == 'WiPy':
        rdr = mfrc522.MFRC522("GP14", "GP16", "GP15", "GP22", "GP17")
    elif uname()[0] == 'esp8266':
        rdr = mfrc522.MFRC522(0, 2, 4, 5, 14)
    else:
        raise RuntimeError("Unsupported platform")

    print("")
    print("Place card before reader to read from address 0x08")
    print("")

    try:
        while True:

            (stat, tag_type) = rdr.request(rdr.REQIDL)

            if stat == rdr.OK:

                (stat, raw_uid) = rdr.anticoll()

                if stat == rdr.OK:
                    print("New card detected")
                    print("  - tag type: 0x%02x" % tag_type)
                    print("  - uid   : 0x%02x%02x%02x%02x" % (raw_uid[0], raw_uid[1], raw_uid[2], raw_uid[3]))
                    print("")
                    str2=str(raw_uid[0])+str(raw_uid[1])+str(raw_uid[2])+str(raw_uid[3])+str(raw_uid[4])
                    return(str2)
                    if rdr.select_tag(raw_uid) == rdr.OK:

                        key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF]

                        if rdr.auth(rdr.AUTHENT1A, 8, key, raw_uid) == rdr.OK:
                            print("Address 8 data: %s" % rdr.read(8))
                            rdr.stop_crypto1()
                        else:
                            print("Authentication error")
                    else:
                        print("Failed to select tag")

    except KeyboardInterrupt:
        print("Bye")

#_____Ana Program__________
while True:
    msg=do_read()
    if usercontrol(msg):
        ot()
        print(msg)
        print('Kullanicinin kayit sayisi:{}'.format(tofile(msg)))
        sleep(0.6)
    else:
        print('boyle bir kullanici yok')
        titrekot()
        sleep(0.3)

 
sonraki bilgi:      Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 2021 Nisan
önceki bilgi:       Oksijen Tüpü
 
 
Bu sayfaya 93  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.