Temelelektronik.info

Bilgiler > DS18B20 Sıcaklık Ölçüp Kaydetme Programı-Micropython ESP8266DS18B20 Sıcaklık Ölçüp Kaydetme Programı-Micropython ESP8266


#Hava DUrumu istasyonu
from time import sleep

import machine
machine.freq()          # get the current frequency of the CPU
machine.freq(160000000) # set the CPU frequency to 160 MHz

import esp
#esp.osdebug(None)       # turn off vendor O/S debugging messages
esp.osdebug(0)          # redirect vendor O/S debugging messages to UART(0)

#_______DS18B20'den sicaklik okuma
from machine import Pin
import time, ds18x20
import onewire
ow=onewire.OneWire(Pin(14))

def olc():
    ds=ds18x20.DS18X20(ow)
    roms=ds.scan()
    ds.convert_temp()
    for rom in roms:
        var=ds.read_temp(rom)
        print(var)
        return(var)

#______Internet sitesine sicaklik post etme
from urllib import urequest
def icerik_yazdir(var):
    response = urequest.urlopen("http://www.temelelektronik.inf...?sensor=3&temp={}".format(var))
    response.close()
    # set the correct charset below
    #page_source = response.read().decode('Windows-1254')
    #sleep(10)
    print('siteye veri gonderildi')

#______ESP'yi internete baglama
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('HUAWEI P smart 2019', '12345687')
if wlan.isconnected():            
    print('network config:', wlan.ifconfig())

#______Ana program
from machine import Pin
led=Pin(2,Pin.OUT)
while True:
    if wlan.isconnected():
        try:
            var=olc()
            icerik_yazdir(var)
            led.value(1)#hata yoksa mavi led'i söndür
            sleep(5)
        except Exception as e:
            led.value(0)
            print(e)#hata varsa mavi led'i yak
            sleep(5)
        sleep(1200) 
 
sonraki bilgi:      DS18B20'den Sıcaklık Ölçümü Alma-ESP8266 Micropython
önceki bilgi:       Bir internet sayfasını peryodik olarak kontrol etmek - ESP8266 MicroPython
 
 
Bu sayfaya 93  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.