Temelelektronik.info

Bilgiler > Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama (Harcırah Kanunu)Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama (Harcırah Kanunu)


https://www.mevzuat.gov.tr/Mev...in/1.3.6245.pdf

Tek Kişi İçin Görev Yolluğu Formülü:

(Gündelik * 20) + (KM * Gündelik/20)+ Yol Ücreti + Gündelik

Bir Kişilik Yolluk Hesaplayıcı: http://temelelektronik.info/de...ESAPLAYICI.xlsx


Yolluk Hesaplama Sitesi: https://yolluk.hesaplama.net/hesaplama.do

Açıklamalar
Harcırah nedir?
Kelime olarak yolluk anlamına gelmektedir. Asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle atanan memur ve hizmetlilere, görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelere harcırah (yolluk) denilmektedir.

Yolluk nasıl hesaplanır?
6425 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince her yıl Bütçe Kanunu'nda oluşturulan H cetveline, o yıl içerisinde yer değiştirecek memurların ya da nakil/tayin sebebiyle yer değiştirecek olanların derecelerine göre alacakları harcırah tutarları belirlenmektedir. Belirlenen bu tutarlarda baz alınan temel unsur, yolluk ödemesi yapılacak olan memurun derecesi ve ek göstergesidir. Bu derece ve ek göstergeye göre belirlenen baz tutarlar ise Harcırah Kanunu'nda öngörülen oranlarda memurlara ve hizmetlilere ödenmektedir.

Günlük (yevmiye) tutarı nasıl hesaplanır?
H cetvelinde belirtilen günlük tutarı ile seyahat edilecek gün sayısının çarpılması sonucunda 1 kişi için ödenecek yevmiye tutarı hesaplanmış olur. 24 saate kadar olan yolculuklar 1 gün sayılırken, 25 saatlik bir yolculuk 2 günde yapılmış sayılacak ve hesaplamalar da buna uygun olarak yapılacaktır. Tayinlerde gün sayısı her zaman 1 gün olarak alınır.

Taşıt ödemeleri neye göre yapılır?
Yolculuk esnasında kullanılacak taşıt (otobüs, tren vs.) için ödenen ücretler ilgili biletlerin ibraz edilmesi durumunda memur veya hizmetliye geri ödenecektir. Biletlerin zayi olması durumunda mutat tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir.

Mesafeye bağlı değişken unsur nasıl hesaplanır?
Değişken unsur hesaplanırken her bir kilometre için H cetvelinde belirlenen gündelik tutarın %5'i baz alınır. Gidilecek mesafe ile hesaplanan bu tutarın çarpılması sonucunda değişken unsur hesaplanmış olur. Değişken unsur sadece memur veya hizmetlinin kendisi için hesaplanmaktadır.

 H Cetveli 2022: http://nazaligundem.com/tr/yay...delik-tutarlari
 
sonraki bilgi:      hareket halindeki cehaletten daha korkunç hiçbir güç yoktur."
önceki bilgi:       Karpuz Nasıl seçilir
 
 
Bu sayfaya 355  defa bakıldı

Bu internet sitesi kar amacı gütmemektedir. Bu içeriğin siteden kaldırılmasını istiyorsanız alttaki butonu kullanarak içeriğin kaldırılması için istekte bulunabilirsiniz.