Temelelektronik.info

Bilgiler > Nizam-ıl Mülke göre kadınNizam-ıl Mülke göre kadın


hükümdarın emrindeki kişilerin iktidar kullanmaları caiz değildir... bu kural özellikle kadınlara uygulanmalıdır , çünkü onlar çarşaf ve peçe giyen aklen gelişmemiş kimselerdir. onların tek görevi neslin devamını sağlamaktır... ne zaman ki hükümdarın eşleri devlet işlerine karışır ise, o zaman işler kötüye gider, çünkü onlar kararlarını, erkeklerin yaptığı gibi, dünya işlerini göz önüne alarak değil, fakat başkalarının kendilerine söyledikleri şekillerde ve başkalarının çıkarlarına göre alırlar. şu doğaldır ki onların verecekleri emirler, doğru olması gerekenin tam zıddıdır ve bundan dolayıdır ki ( onların iş gördüğü yerde) felaketler birbirini izler ; ve hükümdarın haysiyeti bundan çok zarar görür ve halk ızdırap çeker, din elden gider ve devlet çöker... her devirde ( ve her yerde) hükümdar eşlerinin kocalarına egemen olmaları sonucu kötülükler, çözülmeler... rüşvetler görülmüştür."
kaynak: nizam-ül mülk, the blok of goverment, ot rules for kings- the siyasetname of siyar al-mülk( transl, from persian by hubert darke, london 1960) 188. aktaran ilhan arsel, şeriat ve kadın.
 
sonraki bilgi:      Arı Pkm 22 Kiyma makinası
önceki bilgi:       erkek varlıkta kadın yoklukta belli olur
 
 
Bu sayfaya 119  defa bakıldı