Temelelektronik.info

Bilgiler > Günah ListesiGünah Listesi


1. büyük günahların en büyüğü: allah’a ortak koşmak (şirk)
2. ana babaya asi olmak, onlara eziyet etmek
3. yalan yere şahitlik etmek
4. insan öldürmek
5. sihir (büyü) yapmak
6. namazı terk etmek
7. zekâtı vermemek
8. faiz yemek
9. yetim malını yemek ve ona zulmetmek
10. allah’a ve resûlü’ne yalan isnad etmek
11. özürsüz olarak ramazanda bir gün bile oruç tutmamak
12. savaş meydanından kaçmak
13. zina yapmak
14. idarecinin halkını aldatması, onlara zulmedip zorbalık yapması
15. haram olan içkiyi (hamr) içmek
16. kibirlenmek, kendini beğenmek, övünmek
17. livata
18. iffetli kadın veya erkeğe iftirada bulunmak
19. kamu malından, ganimetten, devletten ve zekâttan çalmak
20. haksız yollarla insanların mallarına el koymak, haram yemek, haram kazanç
21. hırsızlık yapmak
22. yol kesmek
23. yalan yere yemin etmek
24. çok yalan söylemek, sözlerinin çoğu yalan olmak
25. intihar etmek
26. idarecinin ve hâkimin adaletsiz olması, haksızlık yapması, rüşvet almak
27. deyyusluk, iki kişi arasında bozgunculuk için çalışmak
28. karşı cinse özenmek (erkeğin kadına kadının da erkeğe benzemesi)
29. hulle yapmak ve yaptırmak
30. ölü eti, leş, kan ve domuz eti yemek
31. idrardan sakınmamak
32. haraç toplamak
33. riyakârlık yapmak, gösteriş, ikiyüzlülük
34. allah ve resûlüne ihanet etmek, emanete hiyanet
35. ilmi gizlemek ve sadece dünya için öğrenmek
36. iyiliği başa kakmak
37. kaderi yalanlamak ve inkâr etmek
38. başkalarının söz ve sırlarını öğrenmeye çalışmak
39. lanet etmek, sövmek
40. sözünde durmamak, ahde vefasızlık
41. kâhin, büyücü ve müneccimi tasdik etmek
42. kadının kocasına haksız yere huysuzluk yapması (nüşûz)
43. akrabaların hakkını gözetmemek, onlarla ilişkiyi kesmek
44. resim yapmak
45. söz taşımak, koğuculuk
46. ölenin ardından ağıtta aşırı gitmek
47. nesebe ve soya sövmek
48. baş kaldırmak, isyan etmek, haddi aşmak, başkalarının hukukunu çiğnemek, serkeşlik etmek
49. gücü yettiği hâlde haccı terk etmek
50. müslüman’a eziyet etmek ve ona sövmek, küfretmek
51. allah dostlarına eziyet etmek ve onlara düşman olmak
52. elbiseyi kibir maksatlı uzatmak (elbise ile gösteriş yapmak)
53. erkeğin ipek giymesi, altın kullanması
54. kölenin efendisinden kaçması
55. allah’tan başkasının adına kurban kesmek
56- insanlara yol gösteren levhaların ve hudut işaretlerinin yerini değiştirmek ve sökmek
57. sahabe efendilerimize sövmek, kötü söz söylemek
58. ensardan herhangi birine sövmek, kötü söz söylemek
59. dalalete çağırmak, bid’atçılık, kötü bir çığır açmak
60. peruk takmak, dişlerin arasını seyreltmek ve dövme yaptırmak
61. herhangi bir kesici aleti, silahı kardeşine doğru tutarak korkutmak
62. bilerek babasından başkasına baba demek
63. uğursuzluğa inanmak
64. altın ve gümüş kaptan yemek içmek ve kullanmak
65. cedelleşmek, diyalektik, kur’ân ve dini konularda deliller aramak
66. eşine, hizmetçilerine, zayıflara ve kölelere haksızlık edip zulmetmek ve eziyet etmek
67. tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak
68. allah’ın azabından (mekr’inden) emin olmak
69. allah’ın rahmetinden ümit kesmek
70. iyiliğe karşı nankörlük yapmak
71. fazla suyu hapsedip kimseye vermemek
72. hayvanın yüzünü dağlamak
73. kumar oynamak
74. harem (mekke) bölgesinde taşkınlık yapmak
75. özürsüz cuma namazını terk etmek, bunda ısrarcı olmak
76. müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak
 
sonraki bilgi:      Harika Coronavirus yazisi
önceki bilgi:       her büyük servetin arkasında yatan bir büyük günah vardır
 
 
Bu sayfaya 123  defa bakıldı