Temelelektronik.info

Bilgiler > EKYS Konu DağılımıEKYS Konu Dağılımı


a) Genel yetenek ve genel kültür           %35
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi           %10
c) Değerler eğitimi           %5
ç) Eğitim ve öğretimde etik           %5
d) Eğitim bilimleri           %35
e) Mevzuat           %10
(T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bak
 
sonraki bilgi:      Yüksek çözünürlüklü Mars Fotoğrafı
önceki bilgi:       yüksek çözünürlüklü çinçin mahallesi
 
 
Bu sayfaya 131  defa bakıldı