Temelelektronik.info

Bilgiler > Atatürk İnkılaplarıAtatürk İnkılapları


Laikliğin Anayasaya Girmesi         05.02.1937
Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması         01.01.1935
Lâkap ve Unvanların Kaldırılması         26.11.1934
Soyadı Kanunu         21.06.1934
Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi         31.05.1933
Üniversite Reformu         01.01.1933
I. ve II. Kalkınma Plânları         01.01.1933
Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması         01.01.1933
Dil Devrimi'nin başlaması         12.07.1932
Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Kurulması         12.04.1931
Atatürk'ün Teşvikiyle Çok Partili Rejime Geçiş Denemesi         12.08.1930
Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması         03.04.1930
Millet Mektepleri'nin Açılması         01.01.1929
Toprak Reformu         01.01.1929
Harf Devrimi'ne ilişkin kanunun kabulü         01.11.1928
Güzel Sanatlarda Yenilikler         01.01.1928
Sanayi Teşvik Kanunu         28.05.1927
Türk Kanunu Medenisi         04.10.1926
Kabotaj Kanunu         01.07.1926
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun         01.01.1926
Mecellenin Kaldırılması         01.01.1926
Türk Ceza Kanunu         01.01.1926
Milletlerarası Takvim ve Saatin, Yeni Rakamların Kabulü ve Ölçülerde Değişiklik         26.12.1925
Tekke ve zâviyelerin kapatılması         30.11.1925
Şapka ve Kıyafet Devrimi (Şapka Kanunu)         25.11.1925
Örnek Çiftliklerin Kurulması         05.05.1925
Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması         17.02.1925
Çiftçinin Özendirilmesi         01.01.1925
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması         01.01.1925
Yeni Anayasanın Kabulü         20.04.1924
Şer'iyye Mahkemelerinin Kapatılması         08.04.1924
Halifeliğin Kaldırılması         03.03.1924
Öğretimin Birleştirilmesi         03.03.1924
Medreselerin Kapatılması         01.01.1924
Cumhuriyetin İlanı         29.10.1923
Ankara'nın Başkent Olması         13.10.1923
İzmir İktisat Kongresi         17.02.1923
Saltanatın Kaldırılması         01.11.1922
 
sonraki bilgi:      1 Kasım 1922 saltanat'ın kaldırılması
önceki bilgi:       1983-1953 yılları arasında Türkiye'de olmuş Deprem Haberleri
 
 
Bu sayfaya 137  defa bakıldı